NOVA FINRA

Management consulting
Finančno svetovanje
Finančno modeliranje
Izvedenstvo na področju financ in računovodstva
Krizno vodenje

O nas

»Pomagamo vam pri sprejemanju in implementaciji pravih poslovnih odločitev«

Naše storitve

 • Management consulting: Obsega svetovanje vodstvom podjetij na strateški ravni in na ravni izvedbenih procesov, povezanih z učinkovitostjo...

 • Finančno svetovanje: Obsega načrtovanje denarnih in finančnih tokov, določanje optimalne strukture lastniškega in dolžniškega kapitala,...

 • Finančno modeliranje: Pri finančnem modeliranju spoštujemo naslednja načela: koristnost, uporabnost, točnost, prilagodljivost, dokazljivost,...

 • Izvedenstvo na področju financ in računovodstva: Izdelava neodvisnih izvedenskih mnenj s področja financ in računovodstva...

 • Krizno vodenje: Z večletnimi izkušnjami vas vodimo pri pripravi in izvršitvi načrta za učinkovito razrešitev krize.

Krizno vodenje

 • temeljito analiziranje podjetja

 • zagotovitev vsaj minimalne likvidnosti

 • oblikovanje kriznega tima z notranjimi in zunanjimi sodelavci

 • priprava akcijskega načrta reševanja krize

 • izvedba akcijskega načrta.

Management consulting

 • Management consulting obsega svetovanje vodstvom podjetij na strateški ravni in na ravni izvedbenih procesov, povezanih z učinkovitostjo in donosnostjo poslovanja:

 • strateško planiranje

 • organizacija

 • kontroling

 • Svetovanje pri pripravi in implementaciji odločitev

 • Izgradnja menedžerskega informacijskega sistema

 • Nakupi, prodaje, združitve in delitve družb

Finančno svetovanje

 • Načrtovanje denarnih in finančnih tokov

 • Določanje optimalne strukture lastniškega in dolžniškega kapitala

 • Obvladovanje finančnih tveganj

 • Upravljanje z likvidnostjo

 • Svetovanje v postopkih zadolževanja in razdolževanja

Finančno modeliranje

 • Pri finančnem modeliranju spoštujemo naslednja načela:

 • koristnost, uporabnost - model uporabniku nudi pomoč pri reševanju poslovno finančnih problemov

 • točnost – model dela tisto, za kar je predviden, z ustrezno logiko, pravilnimi izračuni in rezultati

 • prilagodljivost – možnost nadgradnje

 • dokazljivost – vhodni podatki, izračuni in rezultati morajo biti preverljivi

 • Faze priprave modela: specifikacija modela, oblikovanje in razvoj modela, testiranje modela, analiziranje modela, redna uporaba

Kontakt

Informacije

NOVA FINRA, poslovno svetovanje, d.o.o.

Trg svobode 9

Sevnica,  8290

Pridobite navodila

+384 41 682 503
+386 7 8140 704

Pišite nam